ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– ΕΚΣΚΑΦΕΣ  *ΚΤΙΡΙΩΝ-ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, *ΒΟΘΡΩΝ
-:ΜΠΑΖΩΜΑ   *ΜΕ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ, * ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ
– ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ
– ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ, *ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ
– ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ *ΜΕ ΣΦΥΡΙ, *ΑΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΟΠΗ
– ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΖΑΡΖΑΝΕΤΙ
– ΕΚΒΡΑΧΙΣΜΟΙ
– ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ *ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, *ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, *ΧΩΜΑΤΟΣ
– ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ *ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, *ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ
– ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΙ